Gaya APA

Ai Yeyeh Rukiah,S.SiT,MKM-Lia Yulianti,Am,Keb,MKM-Hj.Maemunah mkeb,M.Kes-Hj.Lilik Susilowati Amkeb,M. (2012). Asuhan Kebidanan 1 : Kehamilan Ed.Revisi (Buku Kebidanan) . Jakarta: Trans Info Media.

Gaya Chicago

Ai Yeyeh Rukiah,S.SiT,MKM-Lia Yulianti,Am,Keb,MKM-Hj.Maemunah mkeb,M.Kes-Hj.Lilik Susilowati Amkeb,M. Asuhan Kebidanan 1 : Kehamilan Ed.Revisi (Buku Kebidanan). Jakarta: Trans Info Media, 2012. BUKU TEKS KEBIDANAN.

Gaya MLA

Ai Yeyeh Rukiah,S.SiT,MKM-Lia Yulianti,Am,Keb,MKM-Hj.Maemunah mkeb,M.Kes-Hj.Lilik Susilowati Amkeb,M. Asuhan Kebidanan 1 : Kehamilan Ed.Revisi (Buku Kebidanan). Jakarta: Trans Info Media, 2012. BUKU TEKS KEBIDANAN.

Gaya Turabian

Ai Yeyeh Rukiah,S.SiT,MKM-Lia Yulianti,Am,Keb,MKM-Hj.Maemunah mkeb,M.Kes-Hj.Lilik Susilowati Amkeb,M. Asuhan Kebidanan 1 : Kehamilan Ed.Revisi (Buku Kebidanan). Jakarta: Trans Info Media, 2012. BUKU TEKS KEBIDANAN.